Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Archives

Publié par YVAN BALCHOY

De domeinbeheerder van mijn, de laatste tijd eerder slapende, blog meldt me een sterke toename van het aantal views de laatste dagen.
Bij nader toezien blijkt het te gaan om 647 bezichtigingen van onderstaand artikel.

Sinds Jan Jambon Vlaams minister-president geworden is schijnt dit artikel, voor 'Jambon’-googelende mensen, opnieuw aan relevantie gewonnen te hebben. En nog meer sinds hij gisteren bij zijn maiden-optreden in het Vlaams parlement lelijk uit de bocht ging, ook naar het oordeel van verschillende van zijn partijgenoten. Eerst pochte hij, op bezoek bij zijn vrienden rechtse Vlaams-nationalistische diehards van doorbraak.be, dat hij de legitieme vraag van de oppositie naar de begrotingscijfers zou negeren. In diezelfde flow, gekenmerkt door een hoog ’t Pallieterke-gehalte, blaft hij de dag erna dan parlementsleden ter linkerzijde af. Een flinke barst in het imago van bezadigde staatsman en ‘bruggenbouwer’ dat hij, na zijn aantreden als minister in de regering Michel I, had opgebouwd om de onthullingen van december 2014 over zijn extreemrechts verleden te doen vergeten. En, het dient gezegd: hij is daar vrij succesvol in geweest, op een paar grove uitschuivers na zoals zijn leugen over ‘dansende moslims’ na de aanslagen in Parijs en zijn rexistische terminologie in verband met Molenbeek (‘Opkuisen!’). Maar de twee voorbije dagen bleek het extreemrechtse bloed opnieuw te kruipen waar het niet kan gaan. Vooral als men denkt dat men (zonder pers) voor de inner-circle spreekt en zich dus eens flink kan laten gaan. En als men bovendien stevig geïnstalleerd lijkt in het hoogste ambt van Vlaanderen.
Het recente optreden van Jambon heeft heel wat mensen geschokt. Of, en in welke mate, het te maken heeft met zijn diepgeworteld extreemrechts politiek verleden – waarvan een deel in onderstaand artikel gedocumenteerd wordt (periode 1994 tot minstens 2000) – laat ik aan uw eigen afweging over. Het is informatie die verdient om opnieuw onder de aandacht gebracht te worden. Op zijn minst is extra waakzaamheid geboden. En verzet vanaf nu.

Le domaine de mon, dernièrement en train de dormir plus tôt, blog me rapporte une forte augmentation du nombre de vues ces derniers jours.
En regardant de plus près, il s'agit de 647 présentations de l'article ci-dessous.

Depuis que Jan Jambon est devenu Premier ministre flamand, cet article, pour les gens de 'Jambon'-Googelende, semble avoir encore gagné. Et encore plus depuis hier il est sorti de son tour à sa première performance au parlement flamand, aussi dans le jugement de plusieurs de ses membres du parti. D ' abord, il s'est vanté, en visitant ses amis de la droite-aile flamande-nationaliste de la percée. Soyez, qu'il serait la question légitime de l'opposition aux chiffres. Dans le même flux, caractérisé par une teneur élevée en pallieterke, il aboie le lendemain, puis les parlementaires à gauche. Une grosse fissure à l'image de (homme d'État et ' et ' qu'il s'était construit comme ministre dans le gouvernement Michel I, après son bureau en tant que ministre pour faire les révélations de décembre 2014 sur son passé d'aile. Et, il faut le dire : il a eu beaucoup de succès en cela, sur quelques uitschuivers bruts après comme son mensonge sur "danser les musulmans" après les attaques à Paris et sa terminologie rexistische liée à Molenbeek (' nettoyage ! '). Mais les deux derniers jours, le sang de droite s'est remis à ramper à nouveau là où il ne peut pas aller. Surtout quand les gens pensent que (sans presse) ils parlent pour le cercle intérieur et peuvent donc se laisser aller. Et si vous êtes aussi fermement installé dans le plus haut bureau de Flandre.
La récente performance de jambon a choqué beaucoup de gens. Ou, et dans quelle mesure, il s'agit de son passé politique profondément ancré - dont une partie est documentée dans l'article ci-dessous (période 1994 à au moins 2000) - je laisse à votre propre considération. Ce sont des informations qui méritent d'être mises à l'attention à nouveau. Au moins une vigilance supplémentaire est offerte. Et la résistance à partir de maintenant.
krismerckx.be
 
In mei 2012 dook voor het eerst een foto op waarop Jan Jambon te zien was…
 
 
 
 
 
 
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article